SUGGESTION TOOL

Digital enhancement system

Get control of the improvement work
Customized to all roles
The Proposal Office offers a complete system for improvement work

CI

Staistikk, KPI og totaloversikt over alle avdelinger.

AVDELINGSOVERSIKT

Vurdere, sortere forbedringsforslag i avdelingen.Samt avholde møter.

PROSJEKT

Gjennomføring og planlegging av forbedringsprosjekt.

APP

Innmelding av forslag, toveis kommunikasjon og sosial samhandling.

Contact

Sunnhordland Technologies AS
Austbøvegen 44
5420 RUBBESTADNESET
CEO: Kurt Magne Kvernøy
Phone: +47 41 79 43 09
E-post: kmk@sunn-tech.no