Maintenance automation

We offer services throughout the life cycle of the automation system and have organized operations in the business areas.
– Utvikling– Salg– Prosjektering– Konsulent-tjenester– Service

We analyze your automation system and provide support in all parts of the process, so you can focus on the business itself.

Avoid downtime on your automation systems

Automasjon livssyklus håndtering

Automation Lifecycle Management gir en kontinuerlig analyse av komponenters livssyklus status i ditt system. Vi leverer rapporter med anbefalte aksjoner for komponenter, dette kan være direkte utskifting eller oppgradering. Det vil bli vurdert om en større oppgradering er mer hensiktsmessig. Vi gir deg mulighet til å planlegge aksjoner i god tid for å redusere risiko på grunn av nedetid.

remote kontroll & data innsamling

Remote Access gir tilgang til systemet slik at du kan operere, analysere, hente og sende data eksternt. Data collection gir tilgang til realtime data som loggfiler og skyløsninger. Enheter som kan gjøres tilgjengelig er til dømes HMI, PLS, Kamera og PC.

skreddersydde løsninger

Leveranser av automasjonsløsninger tilpasset ditt bruk. Våre produkt og tjenester er fremtidsrettede med tanke på miljø, valg av komponenter, valg av verktøy og algoritmer i automasjonsproduktet. Vi har fokus på tett dialog med kunde fra ide til ferdig produkt. Din idè, vår kompetanse!

rapporter

Statusanalyse av komponenters livssyklus i automasjonssystemet deres. Dersom komponenter nærmer seg utfasing eller allerede er utgått, anbefaler vi dere proaktivt å skaffe erstatning for å unngå risiko forbundet med en eventuell nedetid

Contact

Sunnhordland Technologies AS
Austbøvegen 44
5420 RUBBESTADNESET
CEO: Kurt Magne Kvernøy
Phone: +47 41 79 43 09
E-post: kmk@sunn-tech.no