Vi assisterer på flere områder

Konsulentoppdrag

Vi har kompetanse innen prosjekt ledelse, produksjonsteknikk, kvalitetskontroll og brukersrøtte

PRODUKSJONSTEKNIKKER

Hjelpe teknologi- og produksjonsselskaper med å designe mer produksjonsvennlige løsninger før underleverandører involveres i anbudsfasen av et enkelt prosjekt eller anskaffelsesprosess.

BRUKERSTØTTE

Hjelpe kundene våre med å bygge solid støtte for IT-systemer og apper som nylig ble introdusert for markedet. Målet er å sikre at våre kunder kan fortsette å jobbe med produktutvikling og salg samtidig som de støtter kundene sine.

PRODUKSJONSOPPFØLGING

Utføre sluttkontroller av leveranser fra leverandører i Vestland, men ikke begrenset til. Kundegruppen er større selskaper som kjøper kompleks produksjon og ønsker å kjøpe inspeksjon fra leverandører

prosjektstyring

Assistere ved innføring av nye systemer, følge opp implementering, trening, dokumentasjon og support. Spar egne ressurser for planlegging og innføring av nye digitale rutiner.

Kontakt oss

Sunnhordland Technologies AS
Austbøvegen 44
5420 RUBBESTADNESET
Daglig leder: Kurt Magne Kvernøy
Telefon: +47 41 79 43 09
E-post: kmk@sunn-tech.no