Digitalisering

Vi har flere digitale verktøy som kan gjøre din virksomhet mer konkuransedyktig og kostnads effektiv. Vi vil tilpasse våre løsninger med dine eksisterende rutiner og arbeidsmetoder for bedre imøtekomme dagens utfordringer.
Våre løsninger kan integreres eller virke som enkeltstående systemer som forbedrer dine arbeidsmetoder og effektivitet.

Prosjektstyring

Effektivisere prosjektgjennomføring ved å bygge rutiner og kultur rundt web løsning og mobile apper som kommuniserer og samhandler internt og eksternt med medlemmer prosjektet. All datahåndtering i sanntid på felles plattform.

RAPPORTERINGSSYSTEM

Hjelpe bedrifter til å nyttiggjøre seg av tilgjengelig data i egne systemer så vel som i eksterne system hos kunder, leverandører eller på internett. Forbedre beslutningsunderlag og samhandling. All nødvendig informasjon oppdatert og tilgjengelig.

Forbedringssystem

Hjelpe våre kunder til å bli en lærende bedrift og som har som målsetting å styrke sin konkurransekraft gjennom systematisk forbedringsarbeid. Styrke fokuset rundt lean filosofien, «Plan-Do-Check-Act».

AQUA STYRINGSSYSTEM

Hjelpe bedrifter til å implementere ett komplett ERP system tilpasset din bedrift og behov.

Kontakt oss

Sunnhordland Technologies AS
Austbøvegen 44
5420 RUBBESTADNESET
Daglig leder: Kurt Magne Kvernøy
Telefon: +47 41 79 43 09
E-post: kmk@sunn-tech.no