Autonom Fabrikk

eco line

Robotisert og fjernstyrt maskineringsanlegg installert hos sluttkunde

AUTONOM FABRIKK

Strømlinjeforme og automatisere maskinering av komponenter. Vi ønsker å gjøre det mulig å produsere produksjonen i umiddelbar nærhet av sluttkunden ved å bruke nye produksjonsmetoder som roboter, autonom maskinering og 3D-utskrift, etc. Høye arbeidskostnader er ikke lenger et tema for lokal produksjon.

Våre kunder kan produsere delene rimeligere, kortere serier, ha de riktige delene tilgjengelige til rett tid, mindre avfall, mer miljøvennlig produksjon, mindre transportemballasje og bruk av kjemikalier. Konkurrerer med lavkostland.

MASKIN LÆRING

 Automatisk kjøring av CNC-maskiner slik at en operatør kan kjøre mange maskiner på samme tid i stedet for bare en som i dag. Dette er et viktig delprosjekt for å realisere "Autonomous Factory" for maskiniserte deler.

Kundene våre kan konkurrere bedre med lavkostland, lave investeringer og raske inntekter. Du kan også utvide produksjonshastigheten ved å kjøre maskinering når ingen operatører er til stede. Lett å installere, veldig fleksibel i forhold til endringer.

Våre Bidrag

Høye kostnadsnivåer i Norge har resultert i outsourcet produksjon av maskinert stål og metallkomponenter til lavkostland

  • Lite fleksibel
  • Kostbar oppfølging
  • Lite miljøvennlig 
  • Tapte jobber
  • Tapt kunnskap
  • Tapt konkurranse

Kontakt oss

Sunnhordland Technologies AS
Austbøvegen 44
5420 RUBBESTADNESET
Daglig leder: Kurt Magne Kvernøy
Telefon: +47 41 79 43 09
E-post: kmk@sunn-tech.no