AKVAMANAGER

Komplett løsning for drift av servicebåter

Unik programvare som er spesialutviklet for drift og administrasjon av servicebåter i oppdrettsindustrien.

Systemet gir redere en fullintegrert og effektiv løsning for alle administrative oppgaver knyttet til driften av slike fartøy, uavhengig av størrelsen på flåten en opererer.

Mobilapp

Funksjoner også tilgjengelig på App

ikt-løsninger for fartøy og rov

I våre system har vi spesialkompetanse på maritim industri, og er ypperlig posisjonert for å hjelpe deg med IKT-løsningene du trenger om bord. Vi server kunder som operer over og under vann med en lang rekke IT-tjenester, blant annet det komplette driftssystemet for fartøy som opererer kystnært - Nettverk om bord
- Leveranse av IT-utstyr
- Posisjoneringssytemer
- ROV- vedlikehold

RAPPORTER

software og systemutvikling

Vi tilbyr software- og systemutvikling tilpasset dine behov, med erfaring fra flere plattformer. Vi tilbyr systemutvikling på flere plattformer og har lang erfaring med utvikling av alt fra enkle skripter over nettsider til komplette verktøy for prosess- og produksjonsstøtte i ulike næringer. Den komplette løsningen for servicebåter i oppdrettsnæringen og andre fartøy i kystnær skipsfart

Kontakt oss

Sunnhordland Technologies AS
Austbøvegen 44
5420 RUBBESTADNESET
Daglig leder: Kurt Magne Kvernøy
Telefon: +47 41 79 43 09
E-post: kmk@sunn-tech.no