Forslagskassa

Digital forbedringssystem

Få kontroll på forbedringsarbeidet
Tilpasset alle roller
Forslagskassa tilbyr ett komplett system for forbedringsarbeid

CI

Staistikk, KPI og totaloversikt over alle avdelinger.

AVDELINGSOVERSIKT

Vurdere, sortere forbedringsforslag i avdelingen.Samt avholde møter.

PROSJEKT

Gjennomføring og planlegging av forbedringsprosjekt.

APP

Innmelding av forslag, toveis kommunikasjon og sosial samhandling.

Kontakt oss

Sunnhordland Technologies AS
Austbøvegen 44
5420 RUBBESTADNESET
Daglig leder: Kurt Magne Kvernøy
Telefon: +47 41 79 43 09
E-post: kmk@sunn-tech.no