Støyping dag 2

Støping dag 2. Jobben utføres av Amble Forskaling og Ølen Betong👍

Tidligere poster

Share this post