Styrker sammensetningen i styret

Det er gledelig å melde at vi har styrket Styret i Sunnhordland Technologies med solid kompetanse og erfaring innen økonomistyring, styrearbeid og finansiering.

Ønsker Hans Andreas Økland velkommen med på laget. Vi ser frem til mange gode og spennende veivalg som skal tas i tiden som ligger foran oss.

Tidligere poster

Share this post